Lydret, lix og let – en guide

Børnebibliotekarerne giver dig en guide, der kan hjælpe dig med at finde rundt i læsning for de mindste. Lix- og let-tal kan være en jungle at finde rundt i, men brug et par minutter på at læse denne guide, så bliver du meget klogere på emnet.

Forskellige tal for sværhedsgrad

Vi børnebibliotekarer tager i vores formidling altid udgangspunkt i, hvad barnet interesserer sig for eller gerne vil læse om. Det handler altså mere om lystlæsning og indhold end om lix- og let-tal. 

Sværhedsgraden er dog også vigtig, når det drejer sig om læseglæde. Bogen må endelig ikke være for svær. Ideelt set skal barnet kunne læse 90-95 % af tekstens ord. 

Lix- og let-tal fortæller noget om, hvor svær en tekst er at læse, og tallene bruges til letlæsningsbøger. Mange forlag bruger ét af tallene, og nogle bruger begge. Tallene kan ses enten forrest eller bagest i bogen. Nogle forlag vælger dog ikke at anføre hverken lix- eller let-tal. 

Lydrette bøger er beregnet til absolutte begynderlæsere. Bøgerne er skrevet med lydrette ord i et enkelt sprog med mange gentagelser.

Vi får jævnligt spørgsmål om lydrette bøger, om bøger med et bestemt lix- eller let-tal, og om hvordan vores lette bøger for børn er opdelt. 
 

 • Hvad betyder tallene?
 • Hvordan finder man bøger med det rette tal på biblioteket?
 • Hvordan finder man ud af, om bogens sværhedsgrad passer til læseren?
 • Hvad er knytnæve-reglen?
 • Hvad er lydrette bøger?

 
Få svarene her:

Lix-tal

Lix står for læsbarhedsindex. Det laveste lix-tal er 3. Lix-tallet udregnes ud fra:

 • Antal ord
 • Antal hele sætninger
 • Antal lange ord med over 7 bogstaver

En bog med mange ord, lange sætninger og mange lange ord vil derfor have et højt lix-tal. Lix-tallet tager ikke hensyn til billedstøtte, eller hvor mange gange det samme ord bliver gentaget. Lix-tallet er ikke optimalt og nuanceret nok under lix 10. Det vil derfor være bedst at rette sig efter let-tal ved de allerletteste bøger. 

Fra midten af 2. klasse er det bedre at bruge lix-tallet. Her er en vejledende oversigt over, hvordan lix-tal og skolernes klassetrin passer sammen:

 • 1. – 3. klasse: lix 3-19
 • 4. – 6. klasse: lix 19-25
 • 7. – 10. klasse: lix 25-31

Let-tal

Let-tal står for læseegnethedstal. Det laveste let-tal er 4 og det højeste er 21. 

Let-tallet udregnes ud fra:

 • Antal ord
 • Antal lange ord med over 6 bogstaver
 • Antal ord i den længste sætning
 • Syntaktiske træk (sætningsopbygning, negationer, forkortelser, før nutid, før datid m.m.)
 • Antal sider
 • Billedstøtte
 • Ordgentagelser

Let-tallet er særligt velegnede til de letteste bøger. Det er faktisk opfundet, fordi lix-tallet ikke er godt nok i forhold til de allerletteste bøger. To bøger med samme lix-tal kan f.eks. godt have to forskellige let-tal, fordi let-tallet tager mere hensyn til ordgentagelser, billedstøtte m.m.

Lydret 

Lydrette bøger henvender sig til de absolutte begynderlæsere i 0.- og 1. klasse. Der udgives mange letlæsningsbøger for børn, hvor teksten består af lydrette ord, og der findes mange forskellige lydrette serier.

I et lydret ord kan hvert bogstavs lyd høres. Eksempler: mobil, ko, lama, bikini, foto. 

Et ikke-lydret ord kan have stumme bogstaver, dobbeltkonsonanter eller såkaldte korte vokaler. Eksempler: sidde, bord, huller, de, binde.

De forskellige forlags lydrette bøger kan være inddelt i flere niveauer – f.eks. lydret 0, 1 og 2 eller lydret a,b og c. Disse niveauer er dannet efter antal bogstaver og sta-velser i ordene samt det totale antal ord i bogen. Find lydrette bøger her →

Knytnævereglen

Det er vigtigt at huske, at lix- og let-tal altid kun er vejledende i forhold til en bogs sværhedsgrad. For at sikre, at et barn forstår teksten, er det en god idé at tale om indholdet og evt. få barnet til at fortælle indholdet. 
En anden mulighed er at bruge ’Knytnævereglen’ eller ’5-finger-reglen’: 

 • Slå op på en tilfældig side i bogen.
 • Lad barnet læse siden og bøje en finger for hvert ord, det ikke kan læse. 
 • Hvis alle håndens fem fingre er bøjet sammen til en knytnæve, når hele siden er læst, er bogen for svær og bogen ”kan bokses væk”.
 • Hvis to-tre fingre er bøjet sammen, er bogen lige tilpas i sværhedsgraden.

Faaborg-Midtfyn Bibliotekernes opdeling af lette bøger for børn

Faaborg-Midtfyn Bibliotekernes letlæsningsbøger for børn er inddelt efter lix-tal:

 • Start indeholder bøger til og med lix 5.
 • Begynd indeholder bøger fra lix 6 til og med lix 10.
 • Let indeholder bøger fra lix 11 til og med lix 20.
 • Lette fagbøger er bøger under lix 20. De er ikke yderligere inddelt efter lix-tal.

Bøger med lix-tal over 20 står i skøn- eller faglitteratur.

I lydrette bøger og bøger med lave let- og lixtal er historierne skrevet for at være læsbare, og de er ikke altid særligt spændende. Sørg derfor gerne for at holde fast i højtlæsning af gode historier.