Behandling af dine personoplysninger

Oplysninger om Faaborg-Midtfyn Bibliotekernes behandling af dine personoplysninger. I medfør af databeskyttelsesforordningen skal Faaborg-Midtfyn Bibliotekerne give dig information om bibliotekets behandling af personoplysninger.

Formål med behandling af dine personoplysninger

 • Faaborg-Midtfyn Bibliotekerne behandler dine personoplysninger til følgende formål i forbindelse med brug af bibliotekerne: 
 • Registrering af udlån af bøger og andre materialer på bibliotekerne i Faaborg-Midtfyn Kommune iflg. bibliotekets reglement.  
 • Adgang til elektroniske tjenester, som kræver lånertjek hos Faaborg-Midtfyn Bibliotekerne (f.eks. eReolen, Filmstriben)
 • Login til bibliotekernes hjemmeside www.fmbib.dk i forbindelse med lånerstatus, fornyelser og reservering samt login til bibliotekernes app ”Biblioteket”.

Retsgrundlag for behandling af personoplysninger

Bibliotekerne behandler dine personoplysninger med det formål at udlåne materialer og stille biblioteksservices til rådighed iflg. ”Lov om biblioteksvirksomhed”, § 1 og § 5. Grundlaget for bibliotekernes behandling af dine personoplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c) om behandling, der er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, som påhviler den dataansvarlige.

Kategorier af personoplysninger 

Faaborg-Midtfyn Bibliotekerne behandler personoplysninger om dig i kategorien ”Almindelige personoplysninger”. 

Hvilke oplysninger behandles

Biblioteket behandler og opbevarer flg. personoplysninger:

 • Navn (dog ikke ved navne- og adressebeskyttelse)
 • Adresse (dog ikke ved navne- og adressebeskyttelse)
 • CPR-nummer
 • Kommunenr og kommune (dog ikke ved navne- og adressebeskyttelse) 
 • Lånernummer (systemgenereret nummer)
 • Lånergruppe
 • Evt. værge
 • E-mail adresse
 • Telefonnummer
 • Tilhørsfilial
 • Mellemværender (evt. gebyrer og erstatninger
 • Lånte og reserverede bøger og andre materialer

Navne- og adressebeskyttelse 

Hvis du har navne- og adressebeskyttelse i CPR-registret, bliver dette respekteret i bibliotekets it-systemer. Dit navn og adresse vil ikke være synligt, men i stedet erstattet af teksten [beskyttet]. Ligeledes vil din bopælskommune ikke fremgå i systemet.

Videregivelse af personoplysninger 

Faaborg-Midtfyn Bibliotekerne kan videregive dine personoplysninger til følgende modtagere:

 • Godkendte databehandlere i forbindelse med bibliotekernes udlånssystem.
 • Godkendte databehandlere i forbindelse med bibliotekernes elektroniske tjenester, hjemmeside og app.

Hvor stammer dine personoplysninger fra 

Dine personoplysninger kommer fra din registrering som låner hos Faaborg-Midtfyn Bibliotekerne, hvor du har afgivet oplysning om navn, adresse, CPR-nummer samt evt. mail og telefon. Ud fra dit CPR-nummer foretager bibliotekernes it-system opslag i CPR-registret for indhentning af oplysninger om adresseændringer og kommunenummer.

Opbevaring af dine personoplysninger 

Vi opbevarer dine personoplysninger i henhold til arkivlovgivningen regler. Læs mere om reglerne på retsinformation.dk →

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.
Indsigtsret

Du kan til enhver tid anmode om at blive informeret om, hvilke oplysninger kommunen behandler om dig.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. Du har også ret til at få dine oplysninger suppleret med yderligere oplysninger, hvis dette vil gøre dine personoplysninger mere fuldstændige og/eller ajourførte.

Ret til sletning

Du har i særlige tilfælde ret til at få slettet oplysninger om dig. Din ret til at få slettet oplysninger er betinget af, at vi ikke er lovmæssigt forpligtet til at bevare oplysningerne.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine oplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Faaborg-Midtfyn Kommune er dataansvarlig 

Faaborg-Midtfyn Kommune er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig i forbindelse med din benyttelse af kommunens biblioteker.

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige

Faaborg-Midtfyn Kommune
Tinghøj allé 2
DK-5750 Ringe 
CVR-nr.: 29188645 
Telefon: +45 72 53 05 30 
Mail: fmk@fmk.dk 

Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren  

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte kommunens databeskyttelsesrådgiver.  

 • Som e-mail: Skriv sikkert som borger fra din digitale postkasse fra www.borger.dk
 • Pr telefon: +45 72 53 05 30 
 • Ved brev: Faaborg-Midtfyn Kommunes Borgerservice, Tinghøj Allé 2, 5750 Ringe att.  ”Databeskyttelsesrådgiver”.