Ordensregler på biblioteket

Faaborg-Midtfyn Bibliotekerne er en kommunal institution, og den almindelige brug af biblioteket er gratis. For at så mange som muligt kan få glæde af bibliotekets tilbud, har vi fastsat nogle regler for at benytte biblioteket.

Hos os skal der være plads til alle. Derfor er der vigtigt, at vi husker på at tage hensyn til hinanden - biblioteket er noget vi har sammen. 

Følgende ordensregler skal overholdes, når du besøger biblioteket

 • Dit ophold på biblioteket må ikke være til gene for andre – vis hensyn og ryd op efter dig
 • Samtale i mobiltelefon bør være dæmpet
 • Rulleskøjter, løbehjul og skateboards mv. må ikke benyttes
 • Rygning, indtagelse af euforiserende stoffer og brug af elektroniske cigaretter er ikke tilladt
 • Øl, vin, spiritus og rusmidler må ikke medbringes
 • Det er ikke tilladt at sove i bibliotekets lokaler
 • Inventar og møbler skal behandles godt og må ikke flyttes rundt
 • Medbragt mad og drikke må godt indtages på biblioteket – dog ikke ved computere og anden teknik
 • Papir og andet affald skal lægges i de opstillede papirkurve
 • Stearinlys og anden åben ild er ikke tilladt
 • Hunde og andre husdyr må ikke medbringes. Førerhunde og servicehunde må dog gerne medtages
 • Regler for benyttelse af computere og internet skal følges - se opslag ved computerne
 • Flugtveje må ikke spærres af møbler eller andet
 • Hvis der udløses alarm ved udgangen, skal man låne materialet igen i udlånsautomaten
 • Personalets anvisninger skal altid følges
 • Ved arrangementer kan der gælde særlige forhold

Ved overtrædelse af ordensreglerne og ved anden uhensigtsmæssig adfærd, kan personalet bortvise en person fra biblioteket.

Biblioteket er videoovervåget.