Dekorativt billede

FNs Verdensmål 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner

Alle skal kunne leve et trygt og fredeligt liv

Indhold i denne artikel

Hvad går verdensmål 16 ud på?

Verdensmål 16 handler om, at alle skal kunne leve trygge og fredelige liv i inkluderende samfund, hvor der er tillid mellem borgere, institutioner og politikere. 

Trods flere igangværende krige går udviklingen på verdensplan alligevel generelt i den rigtige retning i det store billede. 

Ifølge en rapport fra Peace Institute Reseach Oslo (PRIO) er der ikke nær så mange krige mellem lande og stater, som der var for 100 år siden, og der er også langt færre grupper, som udøver vold mod civile, end der var bare i midten af 2000’erne. Antallet af mennesker, der dør på grund af konflikt og krig, er også faldet. 

Alligevel er krig stadig et kæmpe problem, der slår mange ihjel og ødelægger folks liv og fremtid.
Derfor hænger fred, retfærdighed og stærke institutioner sammen i Verdensmål 16. 

Kuren mod krig og vold afhænger ikke mindst af, om folk oplever, at de lever i ret-færdige samfund, hvor de har mulighed for at skabe et godt liv og en værdig fremtid for sig selv.

Tilliden er høj i det danske samfund

Verdensmål 16 er et af de mål, hvor Danmark klarer sig rigtig godt, og Danmark er flere gange blevet udnævnt til verdens mindst korrupte land hos Transparency International.  
Tilliden i samfundet er generelt høj herhjemme.

Danmark har siden 1948 deltaget i en lang række fredsbevarende missioner rundt om i verden for at beskytte civile mod overgreb. 

I en dansk kontekst handler Verdensmål 16 også om at brede voldsbegrebet ud, så det også rummer de danskere, der bliver udsat for psykisk og seksuel vold.
Herhjemme steg antallet af anmeldte voldsforbrydel¬ser med 58 procent mellem 2015 og 2018.

Hvem arbejder med at fremme verdensmål 16 i Danmark?

Natteravnene
En frivillig social forening, der går ture i hold på tre m/k’er efter lokalt behov - middag, aften eller nat - i de karakteristiske gule jakker.
ennem synlighed og tilbud om ansvarlig voksenkontakt, er Natteravnene med til at skabe tryghed og støtte børn og unge, der måtte have behov.
En af sideeffekterne ved denne indsats er, at hærværk, vold og anden småkriminalitet i de områder hvor vi færdes, ofte falder drastisk.

Advokatvagten
Hos Advokatvagten kan du få gratis retshjælp.
Du har mulighed for at få besvaret de mest almindelige personlige juridiske spørgsmål om for eksempel skilsmisse, forældremyndighed, fast ejendom, leje af bolig, arveforhold og erstatning.
Der er mere end 80 Advokatvagter i Danmark fordelt over hele landet.
Advokatvagten er ofte en del af bibliotekernes faste tilbud til borgene. 
Her kan du finde den  Advokatvagt, der er tættest på dig.

Amnesty International Danmark
International og verdens største menneskerettighedsorganisation med 10 millioner medlemmer, der kæmper for en mere retfærdig verden med frihed og værdighed for alle mennesker. 

LGBT Asylum 
Siden 2012 har LGBT Asylum tilbudt et sikkert socialt netværk samt rådgivning og støtte til mere end 400 LGBT+ flygtninge og asylansøgere.
De samarbejder med de danske myndigheder og aktører på asyl- og integrationsområdet, og laver fortalerarbejde. 

Hjælp Voldsofre
Hjælp Voldsofre er en landsdækkende, frivillig og uafhængig forening, som har eksisteret siden 1981.
Foreningen arbejder for at hjælpe ofre, der har været udsat for personrelaterede forbrydelser som vold, røveri, voldtægt og andre seksuelle overgreb.
Dette gøres bl.a. ved hjælp af rådgivning og vejledning, hjælp til pårørende, netværk, efterværn, psykologhjælp og advokathjælp.
Dertil afvikler Hjælp Voldsofre også egentlige projekter/forløb, som har til formål at hjælpe ofre tilbage til livet.


Hvad kan du selv gøre? 

 • Stop vold.
  Rapporter det, hvis du overværer det
 • Bland dig når du oplever diskrimination eller forskelsbehandling.
  Alle er lige uanset køn, seksuel orientering, religion eller handicap
 • Støt demokratiske beslutninger og forbliv ikke-voldelig, når du står fast på det du tror på
 • Stem når der er valg.
  Gør brug af din ret til at påvirke og vælge politikere, lokalt og nationalt
 • Vær aktiv i at skabe et trygt lokalmiljø. Bliv f.eks. frivillig hos Natteravnene, der passer på de unge i nattelivet


Tak til Verdens Bedste Nyheder for lån af indhold.


 

Materialer