verdensmål 6

FNs verdensmål 6: Rent vand og sanitet 

09.02.24
Rent vand og ordentlige toiletter redder millioner af børneliv 

Indhold i denne artikel:

Hvad går verdensmål 6 ud på?

Verdensmål 6 siger, at alle mennesker i verden skal have lige adgang til drikkevand, sanitet og hygiejne, hvilke også indebærer ordentlige toiletforhold og kloakering.

Det er samtidig uhyre vigtigt, hvis vi vil opnå Verdensmål 3 om sundhed for alle, da rent vand og sanitet er en af de vigtigste forudsætninger for sundhed – dårlige toiletforhold og urent drikkevand fører eksempelvis til diarré, der er en af de største dødsårsager for børn globalt.
I 2019 døde flere end 1.300 børn hver eneste dag på grund af diarrésygdomme.

På verdensplan har der været fremgang: I dag har tre ud af fire mennesker nu adgang til rent vand, og over halvdelen af jordens befolkning har nu ordentlige sanitære forhold.
Det betyder også, at antallet af dødsfald fra diarrésygdomme er halveret siden 1990.

Men der skal mere fart på, hvis verden skal nå målet inden 2030.
I verden er der nemlig stadig tre milliarder mennesker, som ikke kan vaske deres hænder i hjemmet, næsten to milliarder skal hente drikkevand uden for deres hjem, og flere end 300 millioner mennesker har slet ikke adgang til rent drikkevand. 

Vores grundvand er godt, men sprøjtegifte finder vej til drikkevandet

I Danmark har borgerne generelt stabil og lige adgang til rent drikkevand.

I en dansk kontekst handler målet derfor især om kvaliteten af drikkevandet med fokus på at forhindre forurening af grundvandet.

De fleste steder er grundvandet af god kvalitet, men sprøjtegifte truer drikkevandet.
I de første fire måneder af 2023 var der giftrester i 54,6 procent af aktive drikkevandsboringer, og i 13,2 procent af prøverne blev grænseværdierne for pesticidrester overskredet.

Hvem arbejder med Verdensmål 6 ”Rent vand og sanitet” i Danmark? 

Danmarks Naturfredningsforening
Danmarks Naturfredningsforening er en af de aktører i Danmark der arbejder for at  forhindre forurening af grundvandet.
De kæmper bl.a. for at sprøjtegifte forbydes i de områder, hvor grundvandet dannes og pumpes op, at private og offentlige aktører presses til at lægge sprøjtegiften væk, og at de sprøjtegifte, som vi med sikkerhed ved kan ende i grundvandet og drikkevandet, forbydes.

Derudover har Danmarks Naturfredningsforening kørt forskellige kampagner som f.eks. "Rent drikkevand, tak!" samt kampagnen "Vores Drikkevand".
Kampagnerne indsamlede tilsammen over 70.000 underskrifter for at beskytte vores drikkevand ved at forbyde brug af sprøjtegift dér, hvor grundvandet dannes, og hvor det pumpes op.
Underskriftindsamlingen har blandt andet ført til, at sprøjtegifte skal forbydes der, hvor drikkevandet pumpes op i de såkaldte boringsnære beskyttelsesområder (BNBO).
Frem til år 2022 har kommunerne og landbruget skullet finde lokale løsninger for at stoppe brugen af sprøjtegift i disse områder.
Derudover blev der på finansloven for 2022 sat penge af til at skabe drikkevandsparker - natur eller økologisk landbrug - på de sårbare jordområder, hvor drikkevandet dannes.
Danmarks Naturfredningsforening arbejder videre for et totalt sprøjteforbud i Danmark.

Plastic Change
Plastikforurening er at finde overalt, fra dybhavet og Marianergraven til toppen af Mount Everest til indlandsisen på Arktis.
Det udgør en større og større trussel for vores natur- og havmiljø, økosystemer, samt klimaet og menneskers sundhed. Og det bliver kun værre – det forventes, at i 2040 vil plastikforurening være tredoblet, og 80% af den forurening vil udgøre engangsplastik.

Plastic Change kæmper derfor for at stoppe forureningen med plastik i vores havmiljø og grønne områder.
De forsøger a finde en løsning på hvordan vi bruger plastik, så vi kan spare på jordens ressourcer, når vi producerer og samtidig forhindre, at det ender som affald og forurening, når vi er færdige med det.

Det gør de bl.a. ved:

 • At mobilisere og engagere befolkningen med oplysning om konsekvenserne med plastikforurening, og hvad de mener, er løsningerne til det
 • At arbejde med politik og grøn lovgivning og kæmpe for nationale mål for reduktion og genbrug af plastik
 • At samarbejde med industri-aktører om konkrete løsninger i praksis og industriel innovation
 • At indsamle viden, lave undervisningsforløb og uddanne bl.a. børn og unge i landets folkeskoler og gymnasieuddannelser om plastikforurening, produktion og forbrug

Hvad kan du selv gøre?

Udover at donere midler til de organisationer i Danmark, der kæmper for rent vand og sanitet i Danmark, kan du gøre forskellige ting selv. Du kan f.eks.:

 • Droppe sprøjtegiften i din egen have
 • Undgå at skylle giftige kemikalier, maling og medicin ud i wc’et. Det forurener søer og vandløb og skaber sundhedsproblemer hos mennesker og dyr.
  Aflever det i stedet på genbrugsstationen.
 • Brug en grøn blikkenslager for at nedsætte dit vand-, energi- og kemikalieforbrug
 • Tage kortere og koldere bade. Det gavner klimaet og pengepungen. En familie kan spare op til 5.000 kr. om året ved at skære brusebade ned fra 15 til 5 minutter
 • Lukke for vandet når du børster tænder, og når du sæber dig ind i badet 
 • Bruge det overskydende vand fra din tørretumbler til at vande blomster med 
 • Få dryppende vandhaner repareret. En dryppende vandhane kan spilde op til 11.000 liter drikkevand om året
 • Få bilen vasket i vaskehaller, hvor vandet bliver genbrugt

 

Tak til Verdens Bedste Nyheder for lån af indhold.

Materialer