Sæt dine reserveringer på pause

Her kan du finde en vejledning til, hvordan du kan sætte dine reserveringer på pause i en selvvalgt periode.

Du kan sætte dine reserveringer på pause i en periode, så du ikke skal hente reserverede materialer, hvis du er bortrejst. Når dine reserveringer er sat på pause, mister du heller ikke din plads i køen.

Skulle det alligevel ske, at du modtager en reservering, mens du er væk, er der ikke andet at gøre end at reservere materialet igen. 

Sådan sætter du dine reserveringer på pause

  1. Log ind på bibliotekets hjemmeside
  2. Klik på "min konto"
  3. Klik på "Bruger profil" i venstremenuen
  4. Find feltet "Sæt reserveringer på pause"
  5. Sæt en start- og en slutdato i de to dato bokse, for den ønskede pause
  6. Afslut ved at vælge "Gem" nederst på siden