Gode råd til læsekredse

Her er gode råd til afvikling af læsekredse

Det kan være forskelligt, hvilken form for diskussion, man vil lægge op til i en læsekreds.

De fleste læsekredse er dog mest interesseret i en uformel tilgang til teksten, som ikke kræver det store analyseapparat. Det vil sige samtaler, der former sig som åbne diskussioner, hvor man sammenligner synspunkter og reaktioner på teksten, holder dem op mod hinanden og udvikler diskussionen derfra.

Det kan dog være en god idé at sætte nogle rammer for, hvordan diskussionerne skal foregå. Nedenfor har vi samlet nogle gode råd om mødeform og spørgsmål, man kan diskutere bøgerne ud fra.

Mødeform

Husk: Det skal være sjovt!Lad eventuelt én være ansvarlig for at lave et lille oplæg og være ordstyrer. Vedkommende kan f.eks. skrive talerrække ned. Ordstyrerposten kan enten være den samme person hver gang, eller gå på omgang fra møde til møde.

Det kan være en god idé at starte med en helt kort runde (2-5 minutter), hvor alle kommer med deres første indtryk af bogen. Det kan virke mere "åbnende" for en god snak at prøve at formulere "hvad har denne bog sagt mig eller ikke sagt mig?" end at ytre, om man synes bogen er god eller dårlig.

Respektér de andres læsning og synspunkter. Der er ingen "rigtige" svar, meninger eller tolkninger.Det er ikke meningen, at du skal komme til mødet med en færdigdannet mening om bogen - det er dét, læseklubben er til for. Mange har oplevet, at en bog efter en god og konstruktiv snak pludselig siger dem noget helt andet, end den gjorde før. Nogle får lyst til at læse bogen igen.

Lav eventuelt forberedende arbejde ved at læse anmeldelser/analyser af bogen og forfatteren. Biblioteket hjælper gerne med at fremskaffe anmeldelser m.m.

Man kan eventuelt afslutte med, at hver person helt kort præsenterer og anbefaler en anden bog, vedkommende har læst. På den måde bliver en læsekreds mere end en snak om de enkelte værker.

Diskussion, forslag til spørgsmål

  • Hvad handler historien om? Diskutér bogens tema(er) eller problemstillinger.
  • Hvem er hovedpersonerne? Hvad synes I om dem? Er de troværdige?
  • Hvordan udfolder historien sig?Holder historien? Hænger bogen sammen?
  • Hvad tror I, at forfatteren prøver at sige med teksten? Har forfatteren et hovedbudskab? Trænger det igennem?
  • Hvad synes I om sproget? Er bogen godt skrevet? Hvordan bruger forfatteren sproget? Kom gerne med eksempler.
  • Minder bogen om andre bøger, I har læst?Har I læst andre bøger af samme forfatter, og hvordan placerer bogen sig i forfatterskabet?

God fornøjelse!