Reglement for mødelokalet på Årslev Bibliotek

Du er meget velkommen til at låne Årslev Biblioteks mødelokale til enkeltstående arrangementer som f.eks.: foreningsmøder, interessegrupper. kulturelle arrangementer, heldagsmøder eller madpakkespisning.

Årslev Biblioteks mødelokale kan lånes af foreninger og interessegrupper. Børneinstitutioner er velkomne til at bruge lokalet til madpakkespisning. Mødelokalet udlånes i det omfang, det er foreneligt med bibliotekets virksomhed. Udlån kan ske til enkeltstående arrangementer, fx møder, kulturelle arrangementer etc. Udlån kan ikke ske til arrangementer af privat karakter eller til foreningers kontinuerlige virksomhed.

Brugen af mødelokalet administreres af Årslev Bibliotek.

I lokalet er der:

  • Plads til 50 personer
  • White-board/flip-over og trådløst netværk
  • Porcelæn og bestik til 30 personer
  • Kaffemaskine, elkedel og opvaskemaskine

Betingelser

Brug af lokalet sker på selvbetjeningsniveau. Opstilling af borde og stole foretages af brugeren.

Lokalet efterlades i samme stand som ved ibrugtagning. I tilfælde af manglende oprydning/rengøring fremsendes regning på 500 kr. Brugeren hæfter for misligholdelse af lokale og inventar.

Brug af åben ild - herunder stearinlys - er ikke tilladt.

Der er rygeforbud på biblioteket og i mødelokalet.

I tilfælde af forkert brug af alarmsystem hæfter brugeren for betaling til vagttilkald. Bygningen skal forlades senest kl. 22:00.

Praktiske oplysninger:

Bestilling af lokalet sker ved henvendelse til Årslev Bibliotek på tlf.: 7253 8170