Reglement for mødelokalet på Årslev Bibliotek

Du er meget velkommen til at låne Årslev Biblioteks mødelokale til enkeltstående arrangementer som f.eks.: foreningsmøder, interessegrupper. kulturelle arrangementer, heldagsmøder eller madpakkespisning.

Årslev Biblioteks mødelokale kan lånes af foreninger og interessegrupper. Børneinstitutioner er velkomne til at bruge lokalet til madpakkespisning. Mødelokalet udlånes i det omfang, det er foreneligt med bibliotekets virksomhed. Udlån kan ske til enkeltstående arrangementer, fx møder, kulturelle arrangementer etc. Udlån kan ikke ske til arrangementer af pri-vat karakter eller til foreningers kontinuerlige virksomhed.

Brugen af mødelokalet administreres af Årslev Bibliotek.

I lokalet er der:

  • Plads til 50 personer
  • White-board/flip-over og trådløst netværk
  • Porcelæn og bestik til 30 personer
  • Kaffemaskine, elkedel og opvaskemaskine

Betingelser

Brug af lokalet sker på selvbetjeningsniveau. Opstilling af borde og stole foretages af bruge-ren.

Lokalet efterlades i samme stand som ved ibrugtagning. I tilfælde af manglende opryd-ning/rengøring fremsendes regning på 500 kr. Brugeren hæfter for misligholdelse af lokale og inventar.

Brug af åben ild - herunder stearinlys - er ikke tilladt.

Der er rygeforbud på biblioteket og i mødelokalet.

I tilfælde af forkert brug af alarmsystem hæfter brugeren for betaling til vagttilkald. Bygningen skal forlades senest kl. 22:00.

Praktiske oplysninger:

Bestilling af lokalet sker ved henvendelse til Årslev Bibliotek på tlf.: 7253 8170