Tidsskrift.dk

Tidsskrift.dk

Adgang
Fri adgang for alle
Tidsskrift.dk er Det Kongelige Biblioteks portal for publicering af Open Journal tidsskrifter fra videnskabelige selskaber og foreninger. Sitet indeholder danske videnskabelige tidsskrifter.

Portalens materialer kan læses, udskrives og downloades til privat brug, samt til studie- og forskningsformål. Nyere materiale vil blive tilføjet efterhånden som nye tidsskrifter kommer til og udgiverne tillader adgang til det.

På tidsskrift.dk finder du en oversigt over alle de tidsskrifter basen rummer og en introducerende tekst til hvert enkelt.