Mediestream

Mediestream Aviser

Adgang
Fri adgang for alle
Mediestream giver dig mulighed for at søge i gamle danske aviser, og få hjemmeadgang til aviser, der er mere end 100 år gamle.

Mediestream indeholder de aviser, der digitaliseres i Det Kgl. Biblioteks avisdigitaliseringsprojekt. Aviser over 100 år gamle er frit tilgængelige for alle, men da store dele af materialet i Mediestream er beskyttet af Ophavsretsloven, er det desværre ikke muligt at give brugere fri online adgang til alt indhold.

Mediestream består også af Radioudsendelser, TV udsendelser og Reklamefilm, men ønsker du den fulde adgang til Mediestream, skal du benytte pc’erne på hhv. Det Kgl. Bibliotek Århus, Det Kgl. Bibliotek København og Det Danske Filminstitut i København.

Ophavsretten gælder artikler, fotos og andet materiale i aviserne og gælder 70 år efter ophavsmandens død.