Det kgl bibliotek - digitale årbøger

Digitale Årbøger

Adgang
Fri adgang for alle
Digital adgang til opslag i ældre årgange af Bil-revyen, MC-revyen og Båd-revyen. Der er adgang fra bibliotekets computere.

"Digitale Årbøger" er et samarbejdsprojekt mellem Gentofte Bibliotekerne og Det Kgl. Bibliotek - Aarhus. Formålet er at give elektronisk adgang til efterspurgte ældre årgange af Bil-revyen, MC-revyen og Båd-revyen.

Der er adgang til Digitale Årbøger fra bibliotekets computere.