Women's Studies International

Women's Studies International

Adgang
Fri adgang for alle
Database med henvisninger til litteratur om kønsforskning, feminisme og andre kønsrelaterede emner. Ca. 10% af henvisningerne kan læses i fuld tekst. Egnet for studerende. Kun adgang fra bibliotekets PC'er.

Adgang hjemmefra

Du får adgang gennem Masterfile Premier. Efter login med dit lånernummer/personnummer og pinkode, skal du benytte linket "Choose databases". Her kan du vælge Women's Studies International. Fra bibliotekets computere er der ikke noget login.

stærkt værktøj til søgning i international kønsforskningslitteratur

Women’s Studies International indeholder en guldgrube af litteratur indenfor kønsforskningen, både som fuldtekst og referencer og er et stærkt værktøj til søgning i international kønsforskningslitteratur inden for især humaniora og samfundsfag. Af basens ca. én million primært engelsksprogede referencer er ca. 10% fuldtekst.

Databasens store force er dens registrering af videnskabelige artikler i både de vigtigste internationale fagspecifikke og tværfaglige kønsforskningstidsskrifter.

  • Databasen er nyttig til at finde information, der er relevant for kvinders historie og tværfaglige kønsperspektiver. Dækker perioden fra 1881 til i dag.
  • Indeholder registrering af videnskabelige artikler i de vigtigste internationale fagspecifikke og tværfaglige kønsforskningstidsskrifter.
  • Alle referencer er udstyret med kontrollerede søgeord og abstracts, som gør det muligt at foretage meget specifikke søgninger og hurtigt afgøre relevansen af den enkelte publikation.

Som supplement til databasen kan anbefales at benytte Det Kgl. Biblioteks fagside for kønsforskning