Women's Studies International

Women's Studies International

Adgang
Fri adgang for alle
Database med henvisninger til litteratur om kønsforskning, feminisme og andre kønsrelaterede emner. Ca. 10% af henvisningerne kan læses i fuld tekst. Egnet for studerende.

Women’s Studies International indeholder en guldgrube af litteratur indenfor kønsforskningen, både som fuldtekst og referencer og er et stærkt værktøj til søgning i international kønsforskningslitteratur inden for især humaniora og samfundsfag. Af basens ca. én million primært engelsksprogede referencer er ca. 10% fuldtekst.

Databasens store force er dens registrering af videnskabelige artikler i både de vigtigste internationale fagspecifikke og tværfaglige kønsforskningstidsskrifter.

  • Databasen er nyttig til at finde information, der er relevant for kvinders historie og tværfaglige kønsperspektiver. Dækker perioden fra 1881 til i dag.
  • Indeholder registrering af videnskabelige artikler i de vigtigste internationale fagspecifikke og tværfaglige kønsforskningstidsskrifter.
  • Alle referencer er udstyret med kontrollerede søgeord og abstracts, som gør det muligt at foretage meget specifikke søgninger og hurtigt afgøre relevansen af den enkelte publikation.

Som supplement til databasen kan anbefales at benytte Det Kgl. Biblioteks fagside for kønsforskning.

Vejledning

  • Log på med dit bibliotekslogin.
  • Vælg "choose database". Bemærk, at MasterFILE skal klikkes væk og Womens Studies International klikkes til.
  • Du skal være bosiddende i Faaborg-Midtfyn Kommune for at benytte Women’s Studies International hjemmefra via Faaborg-Midtfyn Bibliotekerne.
  • Der er mulighed for enkel eller avanceret søgning.
  • Præciser søgningen på publikations- eller dokumenttype.