Lex.dk

Lex.dk

Adgang
Fri adgang for alle
Let og hurtig adgang til de største og bedste online opslagsværker, skrevet af forskere og eksperter på dansk. En værdifuld vidensportal for f.eks. studerende.

Sitet er frit tilgængeligt for alle og er med mere end 1 million brugere og flere end 3 millioner læste artikler om måneden et af Danmarks største sites for forskningsformidling.

På lex.dk finder du opslagsværkerne Den Store Danske og Trap Danmark og en række andre specialværker, der dækker bredt - fra Danmarks oldtid og Danmarkshistorien over Dansk Biografisk Leksikon og Gyldendals Teaterleksikon til Symbolleksikon og Historien om børnelitteratur.