Reglement for salene på Ringe Bibliotek

Skal du leje en af lokalerne på Ringe Bibliotek?

Ringe Biblioteks sale

Ringe Bibliotek råder over 2 sale og 1 mødelokale, som kan lejes/lånes af foreninger, firmaer, interessegrupper mv.

Mødesalene udlånes/udlejes i det omfang, det er foreneligt med bibliotekets virksomhed. Udlån/udleje kan ske til enkeltstående arrangementer, f.eks. møde- og kursusvirksomhed, temadage, udstillinger, foredragsvirksomhed og kulturelle arrangementer.
Udlån/udleje kan ikke ske til arrangementer af privat karakter eller til foreningers kontinuerlige virksomhed. Foredragsrækker dog undtaget.

Brugen af mødesalene administreres af Ringe Bibliotek.

Fakta om lokalerne:

Store Sal: 137m2. 140 personer med stoleopsætning i rækker.
Lydanlæg, mikrofoner, projektor, lærred, teleslynge, mørklægning, netadgang

Lille Sal: 58m2. 50 personer med stoleopsætning i rækker.
Lydanlæg, mikrofoner, lærred, teleslynge, netadgang

Mødelokalet: 67m2. Fast bordopstilling.
Lærred, netadgang

I øvrigt råder huset over klaver, white-board, flip-over, overheadprojektor, projektor, borde, kaffe/the automat, porcelæn og bestik til 200 personer, opvaskemaskine.


Betingelser:

Brug af salene sker på selvbetjeningsniveau.

Opstilling af borde/stole foretages af brugeren. Oprydning og fejning af gulve efter mødet samt isætning af brugt porcelæn mv. i opvaskemaskinen foretages ligeledes af brugeren. Opvaskemaskinen tømmes dagen efter af bibliotekets personale. Salene skal efterlades i samme stand som ved ibrugtagningen. I tilfælde af manglende oprydning/rengøring fremsendes regning. Brugeren hæfter for misligholdelse af lokaler og inventar.

Brug af garderobe sker på eget ansvar.

Brug af åben ild – herunder stearinlys, kemikalier og andet, der kan forårsage falsk brandalarm – er ikke tilladt. Brugeren hæfter for betaling af udrykning ved falsk brandalarm.

Der er rygeforbud på biblioteket.

Bygningen skal forlades senest kl. 23:00.

Praktiske oplysninger:

Bestilling af lokaler sker ved henvendelse til Ringe Bibliotek. En bestilling betragtes som endelig når kontrakten foreligger i underskrevet stand.

Aflysning af en reservation kan ske vederlagsfrit indtil 14 dage før arrangementet. Derefter opkræves et gebyr på kr. 200,00.

Der er mulighed for servering af kaffe/the og en lettere frokostanretning. Pris for kaffe/the pr. kande er kr. 22,00. Kaffe og the skal købes på biblioteket. Frokostanretning skal bestilles udefra.

Der er mulighed for køb af pedelbistand til opstilling/nedtagning af stole og borde.

Nøglekort og vejledning i brug af nøgle og alarmsystem skal afhentes i bibliotekets ekspedition senest kl. 16 dagen før arrangementet.

Vejledning i brug af projektor, mikrofoner mv. kan aftales med bibliotekets personale. Vær opmærksom på, at vejledning ikke kan forventes på selve arrangementsdagen.
Indgang til lokalerne fra Centrumpladsen – kørestolsbrugere fra Algade, hvor der er elevator.

Vær opmærksom på at alle brugere har forladt huset inde aflåsning og tilslutning af alarm.

Pris for leje:

Store Sal: 150,00 kr./time

Lille Sal: 150,00 kr./time

Mødelokalet: 150,00 kr./time

Pedelbistand: 200,00 kr./time

For foreninger/institutioner tilknyttet Faaborg-Midtfyn-ordningen er brug af lokalerne vederlagsfri.